Jernbanedirektoratet Om direktoratet Varsling til offentleg myndigheit

Varsling til offentleg myndigheit

For samfunnet og arbeidslivet er det viktig å avdekke kritikkverdige forhold. Varsling til offentlege myndigheiter bidrar til at dei kritikkverdige forholda opphører.

Tilsette er ofte dei første som oppdagar eller får mistanke om lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

For offentlege myndigheiter er varsling også ei viktig informasjonskjelde som bidrar til kunnskap og innsikt.

Slik varsler du Jernbanedirektoratet

Varslingsskjema

Du kan varsle Jernbanedirektoratet ved å bruke skjemaet vårt for elektronisk varsling:

Varslingsutval

Du kan også varsle Jernbanedirektoratet gjennom varslingsutvalet. Varslingsutvalet består av:

  • Aina Foss-Indrehus, juridisk seksjon, tlf. 91 65 52 28
  • Kari Skeimo, seksjon for HR og organisasjon, tlf. 45 20 22 50
  • Geir Hansen, jerbaneteknisk seksjon, tlf. 91 67 58 54
  • Marianne Lund-Høie, jernbanedirektørens stab, tlf. 48 06 82 09

Dei som mottar varselet om det kritikkverdige forholdet i Jernbanedirektoratet, har tausheitsplikt. Det vil seie at vi har plikt til å halde navnet ditt og andre identifiserbare opplysningar i varselet skjult frå andre.

Varsel til Statens jernbanetilsyn

Gjeld dei kritikkverdige forholda område som blir handtert av Statens jernbanetilsyn (SJT), anbefaler vi at du sender varselet til tilsynet direkte.

Statens jernbanetilsyn har tilsynsmyndighet for tog, trikk, t-bane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJTs rolle er å være en pådriver for sikkerhet i disse bransjene.

Eksempel på kva du kan varsle Statens jernbanetilsyn om:

  • forhold som truar sikkerheita på tog, trikk, t-bane,
  • taubane, fornøyelsesinnretningar, samt forhold som truar sunn konkurranse på jernbanen

Sjå kontaktinformasjon på jernbanetilsynets nettstad.

Varsel til Arbeidstilsynet

Gjeld varselet ditt brot på lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsmiljørelaterte forhold, må du sende det til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet tilbyr rettleiing i varsling

Ønsker du rettleiing i varslingsregelverket eller meir informasjon om rettigheitene dine i tilknytning varslinga? Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller les meir om varsling om arbeidstilsynet.no.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.