Jernbanedirektoratet Om direktoratet Organisasjon og leiing

Organisasjon og leiing

Her ser du korleis Jernbanedirektoratet er organisert og kven som sit i leiinga i Jernbanedirektoratet.

Organisasjonskart

Organisasjonskart
Jernbanedirektoratet har tre avdelingar og tre stabar. Norsk jernbanemuseum er ein underliggande etat av Jernbanedirektoratet. 

Leiinga i direktoratet

Relevant informasjon