Jernbanedirektoratet Om direktoratet Jernbanedirektoratet si designhandbok

Jernbanedirektoratet si designhandbok

Designhandboka er eit verktøy som skal hjelpe oss å framstå på ein einheitleg og tydeleg måte. Den skal gi oss nødvendig forståing og vere ein rettleiar for korleis vi ønsker å kommunisere.

Visuelle retningslinjer for kart