Ledige stillingar

Jernbanedirektoratet er ein spanande arbeidsplass. Fagleg kompetanse er naudsynt for at vi skal lykkast. Ønsker du å vere med å styrke rolla til jernbanen i samfunnet, og forbetre jernbanetilbodet for passasjerar og gods? Då er du kanskje den nye kollegaen vår.

Oversikt over ledige stillingar

Vi har dessverre ingen ledige stillingar akkurat no.

Vi er på LinkedIn

Følg oss gjerne på LinkedIn for å få informasjon om nye stillingar hos oss og andre nyheiter frå jernbanesektoren.

Gå til LinkedIn.