Ledige stillingar

Jernbanedirektoratet er ein spanande arbeidsplass. Fagleg kompetanse er naudsynt for at vi skal lykkast. Ønsker du å vere med å styrke rolla til jernbanen i samfunnet, og forbetre jernbanetilbodet for passasjerar og gods? Då er du kanskje den nye kollegaen vår.

Vi er på LinkedIn

Følg oss gjerne på LinkedIn for å få informasjon om nye stillingar hos oss og andre nyheiter frå jernbanesektoren.

Gå til LinkedIn.

Informasjon om direktoratet