Europe’s Rail

Europe’s Rail Joint Undertaking ble etablert i 2021 og er tidenes største innovasjonsprogram for jernbane i Europa.

Under ledelse av Jernbanedirektoratet deltar norsk jernbanesektor og FOU-miljøer i store innovasjonsprosjekter de neste 10 årene.  

Europe’s Rail er underlagt EUs rammeprogram for innovasjon, Horisont Europa. Sammen med europeiske partnere skal vi «make rail the everyday mobility». 

Logo Europe's Rail
Prosjekter
6
Varighet
4 år
Partnere
450
Verdi (euro)
600 mill

Seks innovasjonsprosjekter

De seks første prosjektene er i gang nå.

Les mer om de ulike prosjektene og hvem som deltar fra Norge:

Enhetlig systemarkitektur og driftskonsept

Kontaktpersoner

Preben Sætre

Preben Sæthre

Ann Kristin Bjerknes

Ann Kristin Bjerknes