Velkommen til Konnekt

For å levere på samfunnets fremtidige transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt.


Vi jobber strategisk med samferdsels­kompetanse


Siste nytt fra Konnekt