Hjem Om Konnekt

Om Konnekt

For å levere på samfunnets fremtidige transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt.

Hvorfor trenger vi et kompetansesenter for samferdsel?

Konnekt skal bidra til at samferdselssektoren jobber mer strategisk med kompetanseutvikling på nasjonalt nivå. Det foreligger i dag stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan ressursene bør prioriteres. Ved å være en brobygger mellom samferdselsmyndigheter, arbeidslivet og utdanningsaktører, skal Konnekt sørge for et effektivt samarbeid der partene sammen definerer og møter fremtidens kompetansebehov.

Konnekt skal også synliggjøre attraktive karrieremuligheter i samferdselssektoren og bidra til økt rekruttering og livslang læring.

Konnekt skal være en pådriver for at samferdselssektoren får nok og kompetent arbeidskraft til å gjennomføre Nasjonal transportplan

Konnekt skal:

  1. Forstå samferdselssektorens fremtidige kompetansebehov
  2. Øke samarbeid om utdanning mellom utdanningsaktører og arbeidslivet
  3. Påvirke innhold og utvikling av utdanninger
  4. Stimulere flere til å velge fag og utdanninger relevante for samferdsel

Hvordan jobber vi?

Konnekt samler, koordinerer og leder ekspertise fra akademia, næringsliv og myndigheter for å definere ulike kapasitets- og kompetansebehov. Konnekt bidrar til å adressere disse prioriterte behovene gjennom å legge til rette for effektivt samarbeid mellom utdanningsaktører og samferdselssektoren om tiltak. Konnekts ambisjon er at tiltakene skal være verdifulle for både samferdselssektoren, utdanningsaktører, og for studenter og arbeidstakere.

Ta kontakt med oss

Konnekt er et initiativ av

Historien om Konnekt

2017: Vedtatt strategi
Vedtatt strategi for høyere utdanning i Jernbanedirektoratet

2018: Prosjektstart
Start på prosjektet Initiativet for fremtidens samferdselskompetanse (IFS). Med på prosjektet er Statens vegvesen.

2019: Involvering og forankring
Bred involvering i sektoren gjennom en rekke arbeidsmøter og en større workshop. Etablering av internstyre og igangsatt delprosjekter for å sikre bred forankring.

2020: Oppstart Konnekt
Beslutning fra Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om å etablere KOnnekt.

Konnektrådet