Hjem Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Det tilbys en rekke etter og videreutdannings muligheter innen samferdsel. Her finner du oversikt over utdanningsinstitusjoner og programmer.

NTNU

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Dette er et fleksibelt deltidstudium for deg som jobber innen veg- og jernbanesektoren. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad ved siden av jobb.

Tunnelstudiet

Tunnelstudiet er et tilbud til personer som jobber med ulike fagområder innen tunnel. Både planlegging, bygging, drift, vedlikehold og sikkerhet er viktige tema. Hensikten bak studiet er å øke samhandlingen mellom ulike tunnelmiljø for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner

Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper om trafikksikkerhet, formålet med TS-revisjoner og TS-inspeksjoner og etablerte metoder for gjennomføring av slike revisjoner og inspeksjoner. Kurset gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen/Vegdirektoratet.

Ved NTNU tilbys også en rekke enkeltkurs innen Teknologi og Samfunn

NMBU

NMBU tilbyr en rekke etter- og videreutdanningskurs innen

By og regionplanlegging

Eiendomfag og jus

OsloMet

Trafikkteknikk

Videreutdanningen Trafikkteknikk gir deg innsikt og kunnskap i hva som kan gi trafikale problemer og hvordan de kan håndteres.

Høgskolen i Molde

Videreutdanning i bærekraftig byutvikling

Studiet er et samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling. Studiet er både et svar på et behov for en videreutdanning i byutvikling og sentrumledelse, og på økt etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig byutvikling. 

Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility

En rekke av kursene i dette programmet kan også tas som etter og videreutdanning. Kontakt Høgskolen i Molde for nærmere informasjon.

Høgskolen i Østfold

Tingenes internett og sanntidssystemer

Emnet vil gi en introduksjon til Tingenes internett og sanntidssystemer slik at bedriftene kan få en bedre forståelse for teknologien for digitalisering av industri og næringsliv. 

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet tilbyr en rekke etter og videreutdanningskurs innen ingeniørfaget

Norges arktiske universitet (UiT)

Bygg, ingeniør – bachelor (nettbasert)

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trenges for at samfunnet skal fungere. Som byggingeniør blir du i stand til å løse generelle arbeidsoppgaver innen bygg og anleggsektoren.

Nord Universitet

Nord universitet tilbyr en rekke etter og videreutdanningsfag innen entreprenørskap og trafikkfaget.

Universitetet i Sørøst-Norge

Ønsker du å bygge videre på den teknologiske utdanningen du allerede har, eller vurderer du kanskje en ny karrierevei? Vi tilbyr videreutdanning innenfor teknologiske fag.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger tilbyr en rekke etter og videreutdanningskurs i ledelse og ingeniørfaget

Tunnelsikkerhet

Generelt vil seminarene gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produkter/ideer i et større fagmiljø. Gjennom seminarene vil vi bidra til å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet.

Internasjonale studier

Nationellt Kunskapcentrum för kollektivtrafik

Planning for Green and Livable Cities Through Reduced Automobile Dependence

Denne opplæringen fokuserer på hvordan byer kan bli mer bærekraftige ved å planlegge en redusert avhengighet av biler. Opplæringen har et globalt perspektiv og gir deltakerne et solid innblikk i hvordan utformingen av gode bymiljøer kan se ut og hvordan dette påvirker muligheten for bærekraftig transport. Under opplæringen får du muligheten til å lære av de beste eksemplene.