Hjem Aktuelt Bekymret for kompetanse innen anleggsteknikk

Bekymret for kompetanse innen anleggsteknikk

Konnektrådet var samlet for å diskutere kompetanse i samferdselssektoren, og bekymring for mangel på kompetanse innen anleggsteknikk sto høyt på agendaen.

Konnektrådet var igjen samlet for å diskutere kompetanseutfordringer i samferdselssektoren, og hva vi kan gjøre for å trygge framtiden. Rådet består av representanter fra en rekke foreninger og organisasjoner i sektoren. RIF, Spekter, EBA, NKF, KS, MEF, Bane NOR, Nye Veier, Statens Vegvesen og Næringslivringen er med.  

Gjennomgangstonen var mer fokus på anleggsteknikk, muligheten for etter og videreutdanning, bærekraft og digitalisering. Både RIF og Bane NOR løftet en klar bekymring for at det er for få kandidater som kommer ut fra høyere utdanning med anleggsteknikk-fagene. Spisskompetanse innen felt som geologi og geoteknikk er viktig for at vi skal klare å gjennomføre den utvikling og utbygging samfunnet trenger i årene som kommer.  

Har du innspill til rådet? Ta kontakt med oss i Konnekt.

Etter- og videreutdanning blir også viktig framover. Bærekraft løftes fram i alle organisasjoner, men for at vi skal klare å gjennomføre målene som er satt er vi nødt til å tilegne oss ny kompetanse i alle disipliner.  

Bransjen opplever også et stor press, og mangel på fagutdannede. Her må man se på tiltak på hvordan man kan få flere til å ta fagutdanning, og man må se på hvordan man kan sikre et godt etter- og videreutdanningstilbud for denne gruppen. I dag tilbys det lite i form av etter – og videreutdanning for de med fagbrev. 

I tillegg har rådet belyst en rekke andre utfordringer innen sektoren som Konnekt vil jobbe videre med sammen med hele bransjen og akademia.  

Konnektrådet gir gode innspill til hva som er fokus i sektoren, og et viktig instrument for Konnekt for å stake ut en kurs for fokusområder framover. Innspillene fra bransjen legger et viktig fundament for hvordan og hva vi jobber med framover.  

Konnektrådet samles fire ganger i året, og er et nettverk som kontinuerlig samarbeider for å løse bransjen utfordringer.