Hjem Aktuelt Bransjen stiller opp for ny masterutdanning i geoteknikk

Bransjen stiller opp for ny masterutdanning i geoteknikk

Sterkt behov for fagfolk gjorde at bransjen gjorde det de kunne for at OsloMet raskt fikk på plass masterutdanning i geoteknikk.

NGI, Konnekt og Statens vegvesen har bidratt til å etablere den nye spesialiseringen i geoteknikk på masterstudiet Bygg – sivilingeniør, og følger opp når den kommer i gang til høsten.

Spesialiseringen tar nå opp studenter knapt ett år etter at ideen ble unnfanget.

Les mer om studiet her.

– Vi vil bli enda bedre på å knytte studentene til arbeidslivet. Jeg tror vi må tenke nytt for å få det til. Derfor er det moro åpne dette studietilbudet, som er et eksempel på det, sa prorektor Silje Fekjær da geoteknikk-spesialiseringen ble lansert 7. mars.

– Det har gått raskt. Og det at vi har klart å snu oss rundt, og svare på et behov aktører vi samarbeider med har meldt inn, synes jeg er bra.

– Her vil vi få en miks av studenter som kommer rett fra bachelor og erfarne folk som har vært ute og jobbet i mange år, som kan stimulere hverandre.

– Som prorektor for utdanning er jeg nysgjerrig på om dette er noe vi kan få til mer av.

Spisskompetanse fra NGI

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vært pådriver for å få på plass masterutdanningen i geoteknikk, og vil bidra til å gjøre det godt, understreket administrerende direktør Lars Andresen.

NGI er et uavhengig miljø for forskning, utvikling og ekspertrådgivning på geoteknikk i Norge, og store internasjonalt, med 400 ansatte.

NGI skal bidra til at vi ferdes sikkert, for det finnes en del ustabil grunn, kvikkleireområder og rasfarlige områder i Norge.

– Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet, et sikrere samfunn, digitalisering av bransjen og skape en arena for utvikling og deling av kunnskap, sa Andresen.

Et av formålene for NGI er å medvirke til utdanning av nye kandidater i samarbeid med universiteter.

– Å være med på å etablere denne masterspesialiseringen er et godt eksempel.

– Her bidrar vi til å utforme studieprogrammet. Vi vil også tilby studentene å være ute i felt. Vi har en feltavdeling som kartlegger grunn, og vi har laboratorier som studentene kan bruke.

– Forskningsinfrastrukturen vår skal brukes som en del av emnene i studiet. Og tre ansatte hos oss vil bidra til disse emnene på deltid i undervisningsstillinger.

Geoteknikk trengs i aktuelle samfunnsutfordringer

Det er veldig bredt hva en geotekniker kan jobbe med, og aktuelle samfunnsutfordringer trenger fagkunnskap i geoteknikk:

Det å bidra med ny, ren energi gjennom havvind, og disse konstruksjonene må fundamenteres. Lagring av CO2 i geologiske formasjoner, og redusere CO2-utslippene i forbindelse med bygg og anlegg. Her trengs det nye løsninger.

– Et av områdene som vil bli viktig, er å ta i bruk nye digitale løsninger, særlig for å samle inn og forvalte alle data som trengs. Geoteknikkbransjen har vært konservative med hensyn til å ta i bruk digitale løsninger, men vi ønsker å være en pådriver, sa Andresen.

Vegvesenet trenger kompetansen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la vekt på at geoteknikk er svært viktig for alle byggkonstruksjoner og øvrig infrastruktur. Veier og brukonstruksjoner kan for eksempel være utsatt for ras.

– Det er viktig med god oversikt, god kartlegging og gode data, å jobbe digitalt, og sikre tilgang på data. Dagens muligheter for å bruke ny teknologi er også veldig viktig.

Med mer regn og flom blir det mer krevende å følge opp.

– Det å være sterk på faglig kunnskap på området, blir viktig for oss framover.

– Vi jobber som en langsiktig byggherre, både med mulighetsstudier, planlegging, prosjektering, og gjennomføring. Det er mange muligheter for et masterprogram å legge deler av utdanningsløpet inn mot gjennomføring av prosjekter.

– Å bli flink som offentlig byggherre inn mot oppbygging av studiet og utvikling og samarbeid med akademia er viktig for oss, viktig for å styrke faget på lang sikt, og rekruttere de beste kandidatene.

Dette handler om trygghet i hverdagen

– Alle er enige om at dette handler om trygghet for den enkelte i hverdagen, sa instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke på Institutt for bygg- og energiteknikk.

– Universitetet skal også være aktivt og levende i forhold til samfunnet. Det er naturlig å samarbeide med næringsliv og forvaltning for å utvikle et studieprogram som er i tråd med behovet.

– Samarbeidet har vært helt sentralt i utviklingen av spesialiseringen i geoteknikk.

– Engasjementet til NGI har tilført oss mye energi. Konnekt har vært strateg, og bidratt med penger. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har bidratt med nettverk. Statens vegvesen og Bane NOR har bidratt, det har også bransjen generelt, og vi har fått god støtte fra rektor Christen Krogh på OsloMet.