Hjem Aktuelt – Det er bra for studentene, for faget og for oss. Det er en vinn-vinn situasjon

– Det er bra for studentene, for faget og for oss. Det er en vinn-vinn situasjon

Slik oppsummerer Svein Are Brekke, Leder for fag og FoU i Brekke & Strand Akustikk det faktum at de årlig tar imot en rekke studenter som skriver masteroppgaver hos dem. Selskapet er et spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjoner som kompetanseområder.

Brekke & Strand akustikk A/S har siden 90-tallet tatt inn studenter som har skrevet masteroppgaver innenfor deres fagfelt, ofte relatert til samferdsel og bygg.

– Vanligvis har studentene kommet fra NTNU, men siden 2019 har vi også hatt studenter fra NMBU og nylig Høgskolen i Innlandet. Det viser at det er ikke bare det tekniske man ser på, men at helse og støy kommer mer og mer på dagsorden. Forteller Sigmund Olafsen, rådgiver ved Brekke & Strand.

Han alene har veiledet over 20 studenter i løpet av sin tid, og legger ikke skjul på at han stortrives med dette samarbeidet. En rekke av studentene som har skrevet masteroppgave hos akustikkselskapet har endt opp med å jobbe der etter fullført utdanning.

– Jeg syntes det er kjempeartig at en av de første jeg veiledet i oppgaveskriving i dag er min leder

sier Olafsen med et bredt smil.

Samfunnsansvar

At arbeidet med masteroppgave ender i ansettelse er en bonus for selskapet, og studentene. Samfunnsansvaret er vel så viktig. De siste årene har folkehelse seilt opp som et viktig tema, og her er det omtrent ingen forskning pr. i dag. Her er det viktig å kjenne på sitt ansvar å kunne bidra til en bedre forståelse i samfunnet om hva støy har å si for mennesker og miljøet rundt der man oppholder seg og bor.

Har du eller din bedrift forslag til masteroppgaver? Vi hjelper deg å dele med studenter.

– Oppgavene og resultatene er med på å skape en bevisstgjøring av støy i samfunnet, forklarer Brekke. Før han legger til: – Faget vårt utvikler seg med oppgavene, de gir ikke bare et svar, og så går vi videre. De skaper grobunn for videre forskning og utvikling.

Samferdsel

Samferdsel er den største årsaken til støy i Norge. Brekke & Strand samarbeider med en rekke aktører som Statens Vegvesen, Bane NOR og Sporveien for å se nærmere på hvordan man kan komme med støyreduserende tiltak og ikke minst planlegge for å til rette legge for minst mulig støypåvirkning.

– Det er ingen tvil at samferdsel er viktig for oss, her finner man de største påvirkerne for støy i samfunnet. Forteller Olafsen, og fortsetter. – Vi opplever at bransjen tar dette på alvor, bare på trikk og t-bane i Oslo har vi gjort opp mot ti oppgaver.

Prisvinnere

Samfunnsansvaret har gitt resultater og studentenes oppgaver er blitt lagt merke til. Nylig fikk to av studentene Brekke & Strand hadde inne utmerkelsen Bærekraftpris 2023 ved NMBU. Prisen belønner den eller de som har skrevet beste masteroppgave innen samferdsel ved utdanningsinstitusjonen. Årets vinnere var Lykke Michaela Myhrvold og Vanessa Vea som begge skrev om støy, henholdsvis fra Trondheimsveien i Oslo og trikken i samme by.

– Det er veldig stas for oss at våre studenter vinner pris, sier en stolt Olafsen. – Helseaspektet tas nå mer på alvor, legger han til.

Jakter alltid kandidater

Verken Brekke eller Olafsen er redd for at det ikke er oppgaver nok til de som vil ta for seg støy og akustikk i tiden som kommer. Bedriften tar inn flere studenter i året som ønsker å se nærmere på tema. Allerede er det inne fem kandidater som rådføres i år, tre i Norge og to i Sverige.

– Vi tenker om det er potensiale til oppgaver i alt vi gjør for å se om vi kan ta inn studenter til å hjelpe oss med temaet, men vi er også åpne for at studenter skal komme til oss med temaer de brenner for, forklarer Brekke.

-Verden er komplisert, det er mye å finne ut av.  

Svein Are Brekke, leder fag og FoU ved Brekke og Strand Akustikk AS

Har du lyst til å skrive oppgave sammen med samferdselssektoren? Få en oversikt over tilgjengelige temaer og oppgaver.