Hjem Aktuelt Direktørene står samlet om kompetanseutvikling i samferdselssektoren

Direktørene står samlet om kompetanseutvikling i samferdselssektoren

Vegdirektøren og Jernbanedirektøren har nå signert Konnekts styringsdokument. Dermed har Konnekt offisielt fått mandatet til å representere Jernbane- og Vegdirektoratet i arbeidet med å sørge for riktig og tilstrekkelig kompetanse for gjennomføring av fremtidens samferdselsprosjekter.

Å få på plass signaturene til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik er en viktig milepæl. Arbeidet er allerede godt i gang, men med den offisielle signeringen får vi vist omverdenen at vi står samlet og har sterke krefter i ryggen. Vi skal se på kompetansebehovet for sektoren som en helhet, og sammen kan vi jobbe mer strategisk på tvers av fagområder. Og ikke minst mer effektivt, ved hjelp av hverandres nettverk og domenekunnskap. 

Ved å opprette en organisasjon som kun skal jobbe med kompetanse sørges det for å gi kompetanseutvikling det fokuset som er nødvendig for å opprettholde og tilføre det sektoren vil trenge i årene som kommer. De tradisjonelle ingeniørfagene må opprettholdes, samtidig som nye fagområder innenfor teknologi og innovasjon blir mer og mer aktuelle. Konnekt vil knytte myndighetene, næringslivet og akademia sammen for å sikre påfyll av forskningsbasert og arbeidslivsrelevant kompetanse. I tillegg vil Konnekt koordinere rekrutteringsaktiviteter til både studier og arbeidsplasser, så man kan sette en felles retning og gjøre samferdsel enda mer attraktivt for fremtidige arbeidstakere.

Les mer om Konnekts arbeid