Hjem Aktuelt Med Drammen stasjon som klasserom

Med Drammen stasjon som klasserom

Studenter fra NTNU og OsloMet tok turen til Drammen stasjon for å lære mer om komplekse jernbaneprosjekter av Bane NOR.

Omtrent 50 studenter byttet ut forelesningssalen med Drammen Stasjon for å lære mer om komplekse jernbaneprosjekter. Drammen – Kobbervikdalen er under utbygging og vil åpne i 2025, og er et ideelt klasserom for studenter som tar jernbanetekniske fag.

Bane NOR stilte opp med ressurser som kunne vise studentene rundt og fortelle om kompleksiteten i prosjektet. For mens utbyggingen av både stasjon og nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen er dagens stasjon i full drift.

Engasjerte studenter

Studentene fikk en god innføring i prosjektet, og en forståelse av hvordan man kan utføre et sånt prosjekt samtidig som man gjennomfører omtrent vanlig drift ved stasjonen som er et knutepunkt for sørlandsbanen, Bergensbanen og Vestfoldbanen.

– Det å lære om prosjekter av denne størrelsen er viktig, forteller Professor Albert Lau ved NTNU, og det er svært givende for studentene å komme ut å se prosjektet, med sine utfordringer på nært hold.

Studentene kom med masse spørsmål om prosjektet, valg av løsninger og fremgangsmåter til Bane NOR både under gjennomgang av prosjektet og ikke minst under befaringen.

Viktig for studentene

Befaring av prosjekter er en viktig og motiverende måte å overføre kunnskap til studenter på. Det gir motivasjon bare det å komme ut på prosjekter slik at man ser hvordan man kan bruke kunnskapen man tilegner seg gjennom studiet, og det er et viktig møte med sektoren for å forstå hvordan den fungerer og hvilke roller som er der.

– Det er en berikelse av vår læring, fortsetter Lau. Befaringen øker verdien av den pedagogiske verdien på kurset vårt – Jernbaneteknikk. Det å være ut i felten gir studentene en enda større forståelse av hvordan man jobber i sektoren.

Befaringen ble gjennomført sammen med Bane NOR, og de sto for det faglige innholdet gjennom dagen. En stor takk til alle som var med å bidro.