Hjem Aktuelt Nye fagsjefer på plass i Konnekt

Nye fagsjefer på plass i Konnekt

Konnekt har fått nye fagsjefer innen veg og jernbane. Torbjørn Haugen får ansvar for vegfaget, mens Elisabeth Cabrinetti tar over jernbanefaget.

– Vi er veldig glade for å få på plass fagsjefene, forteller leder for Konnekt, Trond Michael Andersen. – Og både Torbjørn og Elisabeth tar med seg bred kompetanse som kommer til god nytte innen sine fagdisipliner.

Elisabeth Cabrinetti kommer fra Viken fylkeskommune hvor hun har jobbet med framtidens transportformer i avdeling for mobilitet og samfunn. Bak seg har hun en lang fartstid i Vy og NSB hvor hun blant annet har ledet arbeid innenfor bærekraft, kompetanseheving og kundetilfredshet. Hun har også erfaring fra konsulentbransjen.

– Jeg ser fram til å kunne jobbe med næringen og akademia for å samle kreftene slik at vi kan skape et robust og godt miljø rundt jernbanen som kan være rustet for framtiden, utrykker Cabrinetti.

– Jernbanen, i likhet med sektoren, står ovenfor store endringer innen digitalisering og klimaendringer. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben med å se nærmere på hvordan dette påvirker utdanningene, og hva vi må gjøre for å dra i samme retning.

Fagsjef vei

Torbjørn Haugen overtar stafettpinnen etter Morten Hafting som fagsjef vei. Han kommer fra Statens Vegvesen og tar med seg masse kompetanse og innsikt på veisiden. Haugen er også godt kjent med akademia da han har i mange år hatt tett tilknytning til NTNU, blant annet gjennom Trafikkteknisk Senter – et strategisk universitetsprogram mellom NTNU og SVV. Han har også i perioder hatt stilling som ass. professor ved NTNU med fagansvar for masterfaget «Trafikkteknikk og ITS» og EVU-kurset «Trafikkteknikk og trafikksikkerhet».

– Jeg har alltid vært opptatt av kompetanse, både gjennom utvikling og formidling.  Det er viktig at den kunnskapen vi opparbeider oss i sektoren kommer tilbake til studentene. Samtidig er studentene en fantastisk ressurs jeg i mange år har hatt stor nytte og glede av å samarbeide med gjennom prosjektoppgaver, masteroppgaver og PhD utdanning. Forteller Haugen før han fortsetter.

– For at sektoren skal få de kandidatene de trenger er det viktig å ha en tett dialog mellom bransjen og utdanningsinstitusjonene. Jeg gleder meg virkelig å ta fatt på jobben med å ytterligere bedre det gode samarbeidet som ligger der i dag.

Torbjørn starter opp som fagsjef veg 1.12.23, men Elisabeth starter 1.1.24