Hjem Aktuelt Årets vinnere av beste jernbanefaglig og vegfaglige masteroppgaver er kåret!

Årets vinnere av beste jernbanefaglig og vegfaglige masteroppgaver er kåret!

Under BM-dagen ble det kjent hvem som er vinnere av årets beste vegfaglige og jernbanefaglige masteroppgave ved NTNU.

I tradisjon tro ble prisen for beste vegfaglige og jernbanefaglige masteroppgaver delt ut på NTNU under BM-dagen.

I år gikk prisene for beste vegfaglige masteroppgave til Petter Storleer og Bjørn André Nygård for oppgaven: Utforskning av nye kryssløsninger for norske hovedveger: Evaluering og muligheter for implementering. Kandidatene har beskrevet og tegnet forslag til norske varianter av plankryss på tofeltsveg utenfor tettbygd strøk som helt eller delvis eliminerer kryssing av motgående kjørefelt ved venstresving, samtidig som utformingen er tilpasset norsk regelverk for skilting og oppmerking. De har også simulert tidsbruk og forsinkelse gjennom kryssene for tre nivåer av trafikkbelastning.

I følge juryens begrunnelse tildeles oppgaven på bakgrunn av: Alt i alt er det utført et grundig og banebrytende arbeid med modellering og simulering av de mest aktuelle alternative kryssløsningene for norske forhold, og med mindre tilpasninger anbefaler de at en eller flere av disse variantene testes ut i praksis.

Beste jernbanefaglige masteroppgave

På jernbanesiden var det Pawel Kupiec, som i dag jobber for Rambøll, som stakk av med prisen for beste jernbanefaglig master. Hans oppgave handlet om: Plassering av kabelkanaler langs jernbanespor.

I juryens vurdering står det: Masteroppgaven fremstår som et balansert og helhetlig arbeid der dybde og detaljrikhet går hånd i hånd. Den tverrfaglige tilnærmingen gir et robust fundament for oppgaven, som demonstrerer en grundig forståelse av jernbaneinfrastrukturens kompleksiteter og de tekniske aspektene ved plassering av kabelkanaler langs jernbanespor.

Om prisen

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen står bak Konnekt – nasjonalt kompetansesenter for samferdsel. Formål til Konnekt er å sikre at Norge utdanner og utvikler den kompetansen samferdselssektoren trenger i framtiden. Konnekts rolle i forbindelse med prisen er å sette sammen en komite fra akademia og næringen som evaluerer oppgavene som blir levert inn. Selve prisen er på 25.000 kroner.