Hjem Aktuelt Årsoppsummering

Årsoppsummering

Utvikling av samferdsel henger sammen med kompetanse i samferdselssektoren. Konnekt har et langsiktig blikk på kompetansetilførsel til sektoren gjennom dialog og samarbeid mellom samferdselssektoren og utdanningsaktører.

I 2022 bidro Konnekt til å få på plass flere tiltak for å styrke sektorens kompetanse. Et av disse var utvikling av et nytt masterstudium innen geoteknikk ved OsloMet, noe som vil bidra til å lette en presserende mangel på geoteknisk kompetanse i sektoren. Andre tiltak inkluderer gjesteprofessorat innen jernbaneteknikk ved NTNU, støtte til utvikling av fag innen bærekraftig samferdsel ved NMBU og utviklingsprosjekt i samarbeid med UiT om økt fokus på drift & vedlikehold i studier. I sum ble det brukt om lag 7 millioner kroner til tiltak i samarbeid med utdanningsaktøer for å heve kvalitet.

Rekruttering til sentrale studier som utdanner kandidater til samferdselssektoren var et viktig område for Konnekt i 2022. Det ble gjennomført flere aktiviteter i samarbeid med aktører i sektoren for å informere og inspirere unge til å ta valg som leder til karrierer innen samferdsel. Konnekt bidro også med støtte til «Ung i Bygg og Anlegg» som har som mål å rekruttere flere søkere til bygg- og anleggstekniskfag på videregående nivå.

Fremover vil samferdselssektoren påvirkes av utviklingstrekk som økt prioritering av drift og vedlikehold, forsterket fokus på bærekraft og storstilt teknologiinnføring. Viktigheten av rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet blir bare større når sammensatte samfunnsutfordringer skal løses. Sammen med bransjeaktører vil Konnekt fortsette å jobbe for at samferdselssektoren får kompetansen som trengs.

Les Konnekts årsoppsummering for utfyllende informasjon om Konnekts aktiviteter for 2022: