Hjem Aktuelt Få kompetent ingeniørkompetanse og bidra samtidig til at flyktninger med ingeniørbakgrunn får relevant praksis!

Få kompetent ingeniørkompetanse og bidra samtidig til at flyktninger med ingeniørbakgrunn får relevant praksis!

OsloMet har et studium der flyktninger med bakgrunn fra ulike ingeniør- og teknologifag gjør seg klare for det norske arbeidsmarkedet.

Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning går over ett år og krever at studenten har fullført ingeniør- eller teknologiutdanning fra land utenfor EU/EØS. Studentene har minimum en bachelorgrad innen bygg, maskin eller elektronikk, og mange har lang og relevant arbeidserfaring fra sine hjemland. Dette er potensielle ressurspersoner for bedrifter i norsk samferdselssektor, der det konstant er behov for kompetente medarbeidere.

Nå har flere av disse studentene behov for praksisplass, og Konnekt, som et bindeledd mellom akademia og næringsliv i samferdselssektoren, ønsker å bidra med å finne praksisplasser. Konnekt anser dette som en klassisk vinn-vinn-situasjon, der bedriftene får et mangfoldig tilskudd av særegen kompetanse mens kandidatene får seg relevant praksis og kommer et steg nærmere en jobb i norsk arbeidsliv.

Praksisperioden er fra januar til midten av april, og studentene skal ikke motta lønn. Det krever dog veiledning og relevante oppgaver som vil utvikle studentene både faglig og arbeidskulturelt.

Studentene som nå søker etter praksisplass inkluderer ingeniører med erfaring fra blant annet bygg, fly, maskin, elektronikk og fornybar energi. Flere kommer fra Syria, men også Russland, Filipinene, Palestina og Ukraina er representert.

Har din bedrift eller prosjekt mulighet til å ta imot en student, eller ønsker du å høre mer om ordningen? Ta kontakt med Konnekt eller praksisveileder for kompletterende utdanning på OsloMet, Arne Henriksen (arnehe@oslomet.no / tlf. 907 95 145).

Du kan også lese mer om studiet på OsloMet sine nettsider.