Hjem Aktuelt Grønn omstilling på skinner med smarte hoder

Grønn omstilling på skinner med smarte hoder

NTNU, Bane NOR og Konnekt har inngått en intensjonsavtale for å styrke jernbaneutdanningen og for å møte jernbanesektorens behov for høyere kompetanse.

Jernbanen står sentralt i Norges ambisiøse mål om en 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Jernbanen har et stort miljøfortrinn sammenlignet med andre transportformer, og legger mindre beslag på areal. Men for å ha en moderne jernbane som kan bidra til det grønne skiftet er man avhengig av tilstrekkelig og riktig kompetanse.

– En bærekraftig fremtid er avhengig av robuste, grønne transportløsninger, og her er jernbanen nøkkelen, uttaler Yvonne S. Nabben, leder for kompetanse i Bane NOR. – Vi er avhengig av stadig påfyll av kandidater og kompetanse i sektoren vår slik at vi kontinuerlig kan utvikle oss.

Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, legger til: – Gjennom dette samarbeidet vil vi gi studentene våre tilgang til bransjeledende kunnskap og erfaring, og dermed utdanne kandidater som er best rustet til å bygge fremtidens jernbane.
– Denne avtalen skal sikre dyktige kandidater som kan drive innovasjon og fremgang i norsk jernbanesektor.

– Denne avtalen skal sikre dyktige kandidater som kan drive innovasjon og fremgang i norsk jernbanesektor.


Olav Bolland, dekan ved fakultetet for ingeniørfag ved NTNU

Avtalen fokuserer på å koble teori og praksis gjennom aktiviteter som:

  • Samarbeidsdrevet innsiktsarbeid og forskning.
  • Videreutvikling av studier og kurs.
  • Gjesteforelesninger fra industrieksperter.
  • Studentaktive læringsformer og økt studentsamarbeid.

– Samarbeid er viktig! Skal vi lykkes i å utnytte all den enorme kompetansen som er i sektoren er vi nødt til å finne gode arenaer for samarbeid slik at vi kan utvikle studiene i tråd med det behovet som er i sektoren, sier leder for Konnekt, Trond Michael Andersen og fortsetter – Vår jobb er å bidra med fakta og innsikt om status for kompetanse innenfor samferdselssektoren for styrende myndigheter og gjennom dette påvirke nasjonal politikkutforming. Konnekt skal ta ansvar for, og støtte opp under, konkrete tiltak slik som denne avtalen. Samarbeidsavtalen vil styrke samarbeidet mellom to viktige premissgivere innenfor jernbanesektoren.

Avtalen ble undertegnet ved rekrutteringsarrangementet Bygg og Miljø-dagen på NTNU, og demonstrerer en forent front mot klimautfordringene og for en sterkere jernbanesektor.