Hjem Aktuelt Innovasjon for en grønnere verden       

Innovasjon for en grønnere verden       

Sustainnovation 2023 er i gang, og nå er det opp til «bedre utnyttelse av overvann» eller bruk av «radiofrekvenser for å spare dyrelivet langs jernbanelinjer og veier» å nå helt til toppen i konkurransen.

Årets sustainnovation ble arrangert på OsloMET og ved UiT det Arktiske universitet i Narvik. Studenten konkurrerte i grupper for å finne den beste bærekraftsløsningen gjennom en workshop som ble arrangert på de respektive universitetene. På OsloMET var det fokus på grønnere byer og hvordan man kan bedre utnytte overvann, Maglev-teknologi for veitransport og belønningsprogram for grønne reiser. I Narvik var byutvikling, dyrevelferd langs trafikkårer og nye metoder og bevare myrområder på.

– Det er utrolig inspirerende å se hvordan studenter i løpet av svært begrenset med tid kan komme fram til løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig samferdselssektor, forteller Silje Rosenlund som leder studentene gjennom workshopene.

– Det er utrolig inspirerende å se hvordan studenter i løpet av svært begrenset med tid kan komme fram til løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig samferdselssektor, forteller Silje Rosenlund som leder studentene gjennom workshopene.

Studentene jobber i team og finner selv fram til løsninger de ønsker å utfordre. Med seg har de gode mentorer og rådgivere fra samferdselssektoren som de kan rådføre seg med. Statens Vegvesen, Bane NOR, WSP, Ruter og Narvik kommune var alle til stede for å inspirere studentene og veilede de gjennom kvelden. 

Vi takker alle som har vært med i årets Sustainnovation, og ser fram til å arrangere det igjen til neste år. Spesielt en stor takk til mentorene som stiller opp og bistår studentene gjennom workshopen.

Nå blir det spennende å se hvem av universitetene som stikker av med seieren. Vinnergruppene fra OsloMET og UiT skal legge fram konseptene sine for sektoren på Grønn Anleggsektors seminar den 16. oktober. Og der blir årets vinner av Sustainnovation 2023 kåret.