Hjem Aktuelt Jane Bordal er ny styreleder

Jane Bordal er ny styreleder

Jane Bordal tar over som styreleder i Konnekt etter Christoffer Serck-Hanssen. Jane er direktør for Fellesfunksjoner og HR i Statens vegvesen og har sittet i Konnekts styre siden oppstarten i 2020.

Petter Karl Aanonsen

Jane Bordal tar over stafettpinnen etter Christoffer Serck-Hanssen, tidligere organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

«Riktig kompetanse er en grunnleggende forutsetning for å utvikle transportinfrastruktur som møter samfunnets behov», sier Bordal og fortsetter «Når vi vet at vi må møte disse behovene på stadig mer effektive og bærekraftige måter i en tid med rask utvikling, er det helt klart at vi må jobbe proaktivt med å bygge kompetanse og kapasitet sektoren trenger fremover».  

Jane poengterer at Konnekt er et verktøy for samferdselsaktørene:

«Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet har et ansvar for kompetanse i sektoren, og med Konnekt har vi et godt verktøy for å både forstå fremtidige kompetansebehov, og få til samarbeid mellom samferdselsaktører og mellom samferdsel og utdanningssektor slik at vi er godt rustet for fremtiden.» 

I tillegg til ny styreleder går Anders Andgard, avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Jernbanedirektoratet, inn som nytt styremedlem. Anders er opptatt av at Konnekts rolle som et bindeledd mellom samferdselssektoren og utdanningssektoren:

«Det er unikt at to statlige aktører samarbeider tett om langsiktig kompetansetilførsel og jeg ser frem til å bidra til at Konnekt oppfyller sin rolle som brobygger mellom samferdselssektoren og utdanningssystemet.» forteller Angard.