Hjem Aktuelt Kompetanse for grønn omstilling

Kompetanse for grønn omstilling

Mangel på relevant kompetanse kan være en hemmende faktor for å realisere den grønne omstillingen som samfunnet står ovenfor. Denne rapporten ser nærmere på hvordan aktører i samferdselssektoren omtaler og opplever sin evne til å realisere mål og ambisjoner på klima- og miljøområder.

Rapporten peker ut ni fokusområder der økt kompetanse kan være en viktig driver for det grønne skiftet. Fokusområdene kan være et utgangspunkt for videre analyser av kompetansestatus, og for strategisk kompetanseutvikling i organisasjoner, aktører, og sektoren som helhet.

Med dette utgangspunktet ble det gjennomført et arbeidsmøte med representanter fra begge sektorer i november 2021. Innspillene i dette tverrfaglige møtet viser at samferdselssektoren har, i stor grad, tilgang til fagspesifikk kompetanse av høy kvalitet. Samtidig viser innspillene tydelig at en grønn omstilling innebærer nye utfordringer og nye former for kompleksitet.

For å møte disse trenger samferdselssektoren økt tverrfaglighet, helhetstenkning og samhandlingskompetanse. Når aktører fra utdanning og samferdsel ble utfordret på tiltak som kan møte disse behovene, foreslår de initiativ som vi grupperer i fire hovedkategorier:

  • Flere tverrfaglige arenaer for utveksling av informasjon, ideer og diskusjon mellom aktører fra samferdsel og utdanning
  • Økt samarbeid om utvikling av fremtidige kandidater for samferdselssektoren
  • Problemstillinger, metoder og kunnskap rundt klima og miljø må få større plass i fagutdanninger
  • Styrke klima- og miljødimensjonen i bestillerkompetanse

Les rapporten