Hjem Aktuelt Konnekt og NTNU hjelper studenter med å finne samfunnsnyttige master- og bacheloroppgaver

Konnekt og NTNU hjelper studenter med å finne samfunnsnyttige master- og bacheloroppgaver

Norge skal de neste årene bygge ut samferdselskapasiteten i et omfang landet aldri tidligere har sett. I det hensende kommer sektoren til å ha et stort behov for ny og mer kompetanse. Nå går Konnekt og NTNU sammen for å kartlegge og identifisere forslag til tema for master- og bachelor- oppgaver innen jernbane som studenter over hele landet kan ha nytte av.

Petter Karl Aanonsen

Dette arbeidet vil være til god nytte for studenter som velger jernbanetema

Britt Moe, student NTNU.

«Dette har vært et savn for studenter», forteller Britt Moe, student ved NTNU, som leder arbeidet med å samle inn alle forslagene. «Jeg er selv i gang med å skrive masteroppgave innen jernbane og da jeg skulle finne tema var listene gamle, uoversiktlige og utdaterte. Dette arbeidet vil være til god hjelp for studenter som velger jernbanetema framover», legger hun til.

Hensikten er å identifisere prosjekter som kan anvendes som forslag til bachelor- og masteroppgaver som igjen kan danne grunnlag for utvidede forsknings- og utviklingsprosjekter. Ved hjelp av forskningsprosjekter, fagressurser ved NTNU, Bane Nor, Jernbanedirektoratet og næringslivet samt rapporter, nyhetsoppslag skal faglige utfordringer belyses og identifiseres som mulige temaer for oppgaver.

«I tillegg har jeg sendt ut spørreundersøkelse til omtrent samtlige aktører inne jernbanesektoren hvor vi ber om forslag. Så langt har det vært en god og veldig positiv respons hvor alle ser behovet for å samle oppgavene slik at de er tilgjengelig for alle», fortsetter Britt Moe.

Involveringen av hele sektoren fra Jernbanedirektoratet, Bane Nor til byggherre, rådgivere og vedlikehold gir sektoren en større innflytelse på hvilke temaer og utfordringer de ønsker at oppgaveskriverne kan være med å belyse. Så langt har det kommet inn en rekke forslag fra et bredt utvalg av aktører.

«Jeg er veldig fornøyd med bidragene så langt», forteller Britt som fremdeles venter på flere bidrag.    

Kartleggingen vil foregå i løpet av våren 2021 og tilgjengeliggjøres på Konnekts hjemmesider i mai slik at de er tilgjengelige for alle studenter, forelesere, høyskoler og universiteter i Norge.