Hjem Aktuelt Øker kompetansen for bedre tunnelsikkerhet

Øker kompetansen for bedre tunnelsikkerhet

En helt ny videreutdanning fra Universitetet i Stavanger (UiS) gir studentene spesialkompetanse på tunnelsikkerhet, noe som gir brukerne en tryggere reise i hverdagen.

Petter Karl Aanonsen

Etter- og videreutdanningen er utviklet av UiS etter at bransjen selv har ytret bekymring for kompetansen rundt hendelser i tunneler.

– Det er helt klart at det trengs påfyll av kompetanse, forteller Ove Njå, Professor ved UiS og kursansvarlig, og fortsetter. – Her har vi muligheten til å etablere et stort nettverk med kompetanse fra alle former for tunneler.

Studiet tar nemlig for seg sikkerhet innen alle former for tunneler innen både vei og bane. Noe som reflekteres i deltakerne som er med på kurset. Her har du med eiere, forvaltere, utbyggere og de som driver med vedlikehold.

– Det er viktig å samle bransjen. I dag er det mange eiere og forvaltere av tunneler og det å få samlet disse er viktig, sier Njå og legger til. – Studiet baserer seg mye på refleksjoner og samarbeid på tvers av disipliner slik at studentene lærer basert på hverandres kunnskap like mye som det vi underviser. Refleksjon i arbeidet med sikkerhet er viktig!

KRONIKK: Kvifor må det ei alvorleg ulykke til før me lærer tunneltrygleik?

Første klasse

Studiet er lagt opp i moduler, er samlingsbasert og går over to år. Kullet som startet opp i høst er det første kullet av sitt slag og har nylig vært igjennom sin andre modul. De blir de første i landet som får denne spesial kompetansen innen tunnelsikkerhet i landet.

– Dette gir et løft for tunnelens betydning i et samfunnsperspektiv. Forteller Paul Dolonen fra Nordic Bulk som deltar på kurset.  Og legger til: – Det er helt klart at det er en viktig kompetanse vi får med oss fra kurset.

Paul Dolonen fra Nordic Bulk.

Passer for «alle»

Det finnes over 1200 veitunneler og 700 jernbanetunneler i Norge. Hver tunnel har sin egenart og sine beredskapsplaner, og målet med kurset er å forstå forebyggende sikkerhetsoppgaver så vel som beredskapsløsninger. For å få til dette er det viktig å samle bransjen med aktører som utfører og har ansvar for alt innen tunnelfaget. På kurset er det representanter fra forvaltere, eiere, entreprenører og konsulenter.

– Målet er å få med et så bredt nettverk som mulig. sier Njå, og legger til. – Ønsket er at vi også kan få med studenter fra hele spekteret av tunnelkompetanse, fra redningstjenesten til politikere med samferdselsengasjement.

Videreutdanningen går over to år, og målet er at det årlig starter opp en ny klasse med 25 til 30 studenter som tar modulene.

– En hver student som går ut med denne kunnskapen er en ambassadør og vil løfte bevisstheten rundt tunnelsikkerhet i organisasjonene de representer og i samfunnet, forklarer Njå.

Tverrfaglig

I løpet av studiet vil studentene delta på seminarer, gruppediskusjoner, befaringer og øvelser og masse mer slik at man får så mange perspektiver på det viktige arbeidet som mulig. Det handler om å øke kunnskapen om tunnelsystemene og hvordan de fungerer.

– Den tverrfaglig tilnærmingen er veldig bra, kommer det fra Karoline Høyme Einang som jobber i Sporveien og deltar på videreutdanningen før Asgeir Kvamme i Statens Vegvesen legger til:
– Ja, det er totalkunnskapen vi sitter igjen med etter kurset som er viktig.