Hjem Aktuelt Samferdselsfag? Hvilke muligheter finnes?

Samferdselsfag? Hvilke muligheter finnes?

Som student er det mange valg du må ta. Hvor godt faglig grunnlag har du for valgene du tar? Er det så viktig å vite alt for å velge – eller kan man velge med hjertet?

Det er ikke alltid like lett å se den røde tråden – hva skal jeg gjøre, hva skal jeg bli – når man ser fremover. Derimot når man snur seg og ser bakover er den lettere å få øye på. Retningen styres ofte av både beviste og ubeviste valg – og ikke sjelden har tilfeldighetene en finger med i spillet.

Uansett, basert på tilbakemeldinger Konnekt (og andre) har mottatt fra studenter, så kjenner de litt for lite til hvilke muligheter som finnes innen samferdselssektoren. Sammen med Statens vegvesen og NTNU (Faggruppe Vei Jernbane Transport) ønsket Konnekt å gjøre noe med dette ved å tilby studentene ved 1. og 2. år på bygg en fagdag hvor tema var samferdsel.

Hensikten med fagdagen var å gi studentene bedre innsikt i hvilke muligheter det er innen samferdsel. Dette ble gjort ved at relativt nyutdannede som hadde vært i arbeid en liten stund, fortalte om bakgrunn for sine valg, hva som var bra med jobben, hva som var utfordringer med jobben osv. I tillegg fikk studentene ha en til en samtaler med næringslivsrepresentantene slik at de kunne få svar på alt de måtte lure på.

Rundt 40 studenter hadde meldt seg på og 15-20 representanter fra et bredt utsnitt av næringslivet deltok. En stor takk både til personer og virksomheter for deltakelse!

«Basert på tilbakemeldingene – både underveis i arrangementet og etterpå – var dette et arrangement både bransjen og studentene satt pris på» Sier Morten Hafting, fagsjef vei i Konnekt.

Studentene fylte ut et evalueringsskjema og alle har svart at de ville anbefalt arrangementet for en venn. «Det var mange hyggelige tilbakemeldinger» Sier Kelly Pitera, professor ved NTNU «Mange trakk frem at foredragene og samtalene var en fin måte og både få innblikk i bransjen og arbeidsdagen til den enkelte på».

Kelly Pitera (NTNU), Sara Anatasio (Statens vegvesen) og Morten Hafting (Konnekt) som sto i bresjen for arrangementet var godt fornøyd med innsats og respons fra deltakere – og tar med seg gode innspill for å gjøre en slik fagdag enda bedre!