Hjem Aktuelt Studenter ser på automatisert lagerløsning for godstog

Studenter ser på automatisert lagerløsning for godstog

Studenter ved NTNU besøkte i vår godsterminalen på Alnabru for å se på muligheter for å introdusere automatisert lagerløsning for jernbaneterminalen.

– Hovedformålet med prosjektet er å se på hvordan en automatisert lagerløsning kan løse flere av problemene ved godsterminaler i Norge, forteller Mari Hellum Bjørnstad som er student ved NTNU.

Sammen med fire andre studenter fra NTNU besøkte de Bane NOR og terminalen på Alnabru hvor de fikk en introduksjon om hvordan dagens system fungerer. Godsterminalen ved Alnabru er Nordens største jernbaneterminal, og store deler av all last som kommer via bane blir losset om ved terminalen. Terminalen er under kontinuerlig fornyelse for å kunne ta i mot en stadig økende godstrafikk. Etterspørselen er økende for å få mer gods over på bane og da kan nye innovative løsninger være nyttige for driften ved terminalen.

– Det som er interessant med å samarbeide med studenter er at man får et helt annet blikk på bruken av teknologi og innovative løsninger, forteller Vidar Flydal, Regional leder i Bane NOR og fortsetter. – De kommer med et blikk utenfra som kan være vanskelig for oss som er her til vanlig å se. Dessuten er det viktig at vi kan være med å bidra til læringsmiljøet for den kommende generasjonen.

Studentene tar mastegrademnet «Eksperter i Team» ved NTNU hvor de ser nærmere på «punktlig og effektiv jernbane». Teamet består av Mustafa Erdem Akteke, Mari Hellum Bjørnstad, Anders Gravås, Kristian Jakobsen og Petter Martinussen og er et tverrfaglig team som i løpet av emnet skal løse et valgt prosjekt.

Studentene har hentet inspirasjon fra maritimsektor hvor det i dag er utviklet løsninger for automatiserte lagerløsninger. Anlegget er fullt automatisert og plass besparende og vil bidra til økt kontroll og overvåking samt miljøfordeler.

– Vi fikk høre at de største problemene ved godsterminaler i Norge henger sammen med arealkapasitet og effektivitet. For å holde kostnadene nede velger ofte politikerne å plassere terminaler ved etablert jernbane eller utvikle der det allerede finnes terminal. Som konsekvens er ofte arealkapasitet en stor restriksjon, forteller Hellum Bjørnstad.

LES OGSÅ: Hva tenker byggstudenten?

– Hensikten med turen er jo selvsagt å få en større faglig tyngde med tanke på å skrive en aktuell og relevant prosjektrapport. Likevel handler Eksperter i Team like mye om å reflektere over samarbeidet i seg selv. Derfor ønsker vi også at turen kan bidra til at gruppa blir enda bedre kjent med hverandre, avslutter Hellum Bjørnstad.

I alt var det fem grupper som deltok i «jernbanelandsbyen» i Eksperter i Team. De øvrige gruppen tok også for seg tematikker rundt godstransport og godsterminaler for tog. To av gruppene så på effektivisering av godstrafikken, mens de øvrige tok for seg effektivisering av godsterminaler. Her handlet temaene om støyskjerming, overbygging og som nevnt automatisering av lagring.