Hjem Aktuelt OsloMet med nytt studietilbud – Master i Geoteknikk
studiesamling

OsloMet med nytt studietilbud – Master i Geoteknikk

I dag er det stor etterspørsel etter geoteknikere og geoteknisk kompetanse innen bygg og anlegg og samferdsel. Det er rett og slett for få med kompetansen. Dette kan føre til feil, mangle og at store prosjekter blir utsatt. OsloMet svarer på behovet med å starte opp utdanning av geoteknikere fra høsten 2023.

Foto: OsloMet

Behovet for flere geoteknikere er stort, prosjektene mer kompliserte og kravene strengere. Dette skaper flaskehalser i mange prosjekter innen bygg, anlegg og samferdsel. I tillegg viser stortingsmeldingen om skred og flom at situasjonen vil bli forverret når større eksamenskull av geoteknikere fra 70-tallet går av med pensjon.

– Det er viktig å få dette studiet på plass, sier Hallgrim Hjelmbrekke, Instituttleder for bygg- og energiteknikk ved OsloMet, og legger til. Bransjen etterspør flere kandidater og det ønsker vi å hjelpe med.

Utfordrende med «norske forhold»

Kvikkleiren gjør grunnforholdene i Norge ekstra utfordrende. Dette er spesielt for Norge, noe som gjør det vanskelig å hente kapasitet fra andre land. Derfor er man avhengig av å «utdanne for norske forhold». I tillegg står man ovenfor klimaendringer og mer ekstremvær i årene som kommer. I dag er det kun NTNU som utdanner geoteknikere, men etterspørselen og behovet er stort. Derfor er det viktig å få på plass en komplimenter utdanning ved OsloMet.

Samarbeid med næringen

OsloMet samarbeider med bransjen med NGI i spissen. Blant annet er det behov for tilgang til laboratorier.

– Ideen om å etablere studiet kom fra næringen selv, forklarer Hjelmbrekke. -Vi har hatt en rekke møter med næringsaktører for å se på hvordan vi kan svare på den voksende etterspørselen, og ser det helt naturlig at en institusjon som OsloMet å etablere et slikt studie for å svare på etterspørselen.

Presenterte studieplanen for næringen

OsloMet sammen med RIF, Konnekt og NGI inviterte bransjen til et møte i mai hvor man ønsket innspill og tilbakemeldinger på studieplanen som ble lagt fram.

– Det er viktig å ha med bransjen på etableringen uttrykker Ari Soilammi, utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF. -Vi må ha flere geoteknikere med høy faglig kvalitet og riktig kompetanse, både hos private og offentlige aktører. Dette krever et større engasjement fra alle parter, slik at utdanningen kan styrkes både for ordinære studieløp og gir bedre mulighet for etter- og videreutdanning av ingeniører innen geoteknikk.

samling av næringsaktørerFoto: Konnekt
Innspill er viktig. Næringsaktørene kom med innspill til studiet

Konnekt har jobbet med bransjen over tid for å se på hvordan man kan svare på utfordringen med for få geoteknikere. I diskusjoner mellom NGI, RIF, Konnekt og OsloMet kom man fram til at en god løsning er å etablere en ny utdanning i Oslo.

– Vi har allerede godt etablerte studier innen byggteknikk og konstruksjon som gjør det mulig for oss å etablere geoteknikk studiet forteller Hjelmbrekke. – Dette gjør at vi allerede kan invitere studenter til studiet høsten 2023. Med dette og nye studieretninger i infrastruktur og vann- og miljøteknikk gir OsloMet et komplett tilbud innen bygg- og anleggsfag.