Hjem Aktuelt Pris for beste masteroppgave – jernbane og vei ble delt ut under BM-dagen på NTNU

Pris for beste masteroppgave – jernbane og vei ble delt ut under BM-dagen på NTNU

Årets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave ved NTNU går til Ane B Skagestad og Ingvild Sørbel for deres oppgave som omhandler lastmodellering for analyser av levetid på jernbanebruer av stål.

Arbeidet avdekker ikke bare et signifikant hull i eksisterende kunnskap, men foreslår også en elegant og effektiv løsning på problemet, heter det i begrunnelsen.

– De to mastergradstudentene har levert en oppgave som bidrar til å utvide forskningsfronten på området, skriver veileder ved NTNU, Gunnstein T Frøseth i sin begrunnelse for nominasjonen. Bakgrunnen er behovet for å kunne forutsi hvor lang levetid en stålbru har. For å kunne beregne dette er det en rekke faktorer som må vurderes, som for eksempel type konstruksjon, byggeår, trafikkmengde gjennom levetiden og utforming av brua. Rundt en tredel av bruene på det norske jernbanenettet består av stålbruer bygget før 1960, og det er derfor et stort behov for å kunne si noe om hvor lang gjenstående levetid det er for disse bruene.

Avdekket et vesentlig problem for jernbanen

– Ane B Skagestad og Ingvild Sørbel har avdekket et vesentlig problem ved lastmodellering av togtrafikk ved utmattingsanalyser av jernbanebruer i stål, og som ikke tidligere er beskrevet i forskningslitteraturen. De to har kommet opp med en løsning som er både elegant og effektiv samtidig som den ivaretar andre essensielle krav, heter det i begrunnelsen. Veilederen antar de to mastergradstudentenes arbeid kan bidra til at jernbaneinfrastrukturen rundt om i hele verden kan vedlikeholdes og fornyes på en mer samfunnsnyttig, miljøvennlig og økonomisk måte.

Beste vegfaglige masteroppgave

For beste vegfaglige masteroppgave var det Andreas Berge Ims og Haakon Blakstad Pedersen som stakk med seieren for oppgaven: Simulation of Automated Vehicles in AIMSUN. Behavioral modeling and design proposals.

– Studentene har utført en meget kompleks oppgave som setter store krav til analytisk modellering og kreativitet.
De har anvendt, programmert og videreutviklet avanserte modeller for beskrivelse av automatisering og digitalisering av framtidas trafikk. De har utviklet egne teorier og modellert ulike situasjoner på en utmerket måte. fremgår det av juryens begrunnelse.

– De to mastergradstudentene har levert en oppgave som bidrar til å utvide forskningsfronten på området, skriver veileder ved NTNU, Gunnstein T Frøseth i sin begrunnelse for nominasjonen. Bakgrunnen er behovet for å kunne forutsi hvor lang levetid en stålbru har. For å kunne beregne dette er det en rekke faktorer som må vurderes, som for eksempel type konstruksjon, byggeår, trafikkmengde gjennom levetiden og utforming av brua. Rundt en tredel av bruene på det norske jernbanenettet består av stålbruer bygget før 1960, og det er derfor et stort behov for å kunne si noe om hvor lang gjenstående levetid det er for disse bruene.

Om prisen

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen står bak Konnekt som er et nasjonalt kompetansesenter for samferdsel med formål å sikre at Norge utdanner og utvikler den kompetansen samferdselssektoren trenger i framtiden. Konnekts rolle i forbindelse med prisen er å sette sammen en komite fra akademia og næringen som evaluerer oppgavene som blir levert inn. Selve prisen er på 25.000 kroner.