Hjem Aktuelt Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene.

Nasjonal transportplan legger vekt på å øke mobiliteten og redusere transportkostnadene og utslippene. Og det må bygges mer vei og bane per investerte krone, slår Samferdselsdepartementet fast.

Samtidig må transportinfrastrukturen styrkes for å gjøre pendling, for eksempel, enklere og tryggere. Dessuten må eksisterende infrastruktur overvåkes for å forutsi levetiden og sikre god funksjonalitet.

Dette skaper større behov for smarte og intelligente transportsystemer (ITS) og smartere mobilitet. Nasjonal transportplan legger vekt på raskere implementering av slike systemer.

Les mer om studiet her

Det trengs fagfolk

En markant økning i investeringer innen vei og bane gir behov flere fagfolk med relevant kompetanse.

Konnekt, Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, og Institutt for bygg og energiteknikk ved OsloMet, har derfor utviklet to nye studieretninger innen infrastruktur på bachelor – og masterprogramnivå.

De nye studieretningene som tilbys studentene fra høsten 2022 vil bidra til å dekke behovet for ingeniører og sivilingeniører i samferdselssektoren i årene som kommer.  

Samarbeid med samferdselssektoren

Samarbeidet mellom Konnekt og OsloMet har også til hensikt å øke interessen for profesjonsnær ingeniørutdanning innenfor infrastruktur.

«Konnekt og Institutt for bygg- og energiteknikk har samarbeidet med næringsliv og offentlig forvaltning om å utvikle de to nye studieretningene på bachelor og masternivå», sier instituttleder Hallgrim Hjelmbrekke.

«Innhold og sammensetning av emner er derfor spesialtilpasset markedets uttalte behov.»

Konnekt bidrar med økonomisk støtte til to midlertidige gaveprofessorater. De bidrar også med prosjektmidler, og vil fasilitere ytterligere samarbeid med bransjen. 

Konnekt og OsloMet skal samarbeide om prosjekter i utdanningen som bidrar til bevisstgjøring, studentengasjement og internasjonalt samarbeid.

Dette kan dreie seg om markedsførings- og eksponeringsarrangementer for å skape interesse for studiene og fagmiljøene.

Samarbeid med andre universiteter og transportsektoren er også aktuelt, for å bygge opp faglig kapasitet og øke arbeidslivsrelevans i utdanningen.

Dette kan gjøres gjennom studentprosjekter i samarbeid med arbeidslivet, faglige seminarer, workshops og forelesninger, og invitere eksperter innen transportinfrastruktur fra akademia og industri. Faglige framskritt og anvendte smarte teknologier vil stå i fokus.

Økt studentengasjement

For å bidra til aktive og engasjerte utdanningsmiljø og bedre læringsopplevelse, vil OsloMet og Konnekt også i prøve å øke studentengasjementet ved å gi studentene mulighet til å gjennomføre studentprosjekter hos aktørene i bransjen.

Studentene oppfordres til å foreslå egne prosjekter for å utdype læringen og møte behovet fra samfunnet. OsloMet og Konnekt vil arbeide for å øke samarbeidet mellom studentene og næringen.

Studentutveksling og samarbeidsprosjekter med arbeidsgivere og andre universiteter oppmuntres det også til, og ekskursjoner for å komplettere og styrke studiene.

Internasjonalt samarbeid

Et annet mål er å etablere partnerskap med verdensledende institusjoner innen høyere utdanning, for å utvikle forskningsbaserte emner og akselerere internasjonaliseringen med tanke på å møte etterspørselen etter kompetente fagfolk som kan ha en global visjon.

Vitenskapelig ansatte og studenter skal oppfordres til å reise på utveksling, organisere felles forelesningsrekker, sommerskole, co-veiledning av studenter, og å utvikle felles forslag til nasjonal og internasjonal finansiering.