Hjem Aktuelt Stort behov for fagarbeidere i jernbanesektoren

Stort behov for fagarbeidere i jernbanesektoren

Bransjen har i flere år gitt uttrykk for underdekning av fagarbeidere sett opp mot etterspørselen i markedet. En fersk rapport underbygger dette, og peker på tre mulige løsninger for å opprettholde effektivitet og kvalitet i produksjonen.

Petter Karl Aanonsen

«Rapporten bekrefter mye av det vi har trodd.» Forteller Ingrid Paaske Gulbrandsen, spesialrådgiver i Spekter, og fortsetter. «Funnene gir oss et godt kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke i det videre arbeidet.»

Thomas Norland, kompetansesjef i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), sier seg enig med Paaske Gulbrandsen i at rapporten bekrefter en del antakelser og legger til.

«Rapporten gir oss en del fine tall å ha med seg i det videre utdanningspolitiske arbeidet. Det er viktig for bransjen å vite mer om alderen på arbeidsstyrken, og vite hvor og når man ser at folk forsvinner til andre yrker eller sektorer.»

Rapporten retter oppmerksomheten mot særlig tre grupper innenfor fagarbeidere i jernbanesektoren. Det er banemontører, signalmontører og energimontører.  Virksomhetene har selv ansvar for tilførselen av nye fagarbeidere til arbeidslivet, som lærebedrifter i fag- og yrkesopplæringen. Virksomhetene leverer gode opplæringstilbud til lærlingene de tar inn, da over 95% av lærlingene fullfører med fagbrev. Lærebedriftene på sin side er avhengige av antall og riktig type prosjekter for å gi lærlingene den opplæringen de har krav på. Det kan være en utfordring i en relativt liten bransje, spesielt om man ikke har tilstrekkelig forutsigbarhet i anbudsmarkedet.

Virksomhetene har, ifølge rapporten, pekt på tre mulige løsninger som kan bidra til å gjøre det enklere å dekke sektorens behov i dag og framover:

  1. Bedre forutsigbarhet i prosjekttilfang, og mer fleksible kontrakter
  2. Økt kapasitet og fleksibilitet på Norsk Jernbaneskole
  3. Utvikle overbygninger for å raskere kvalifisere utenlandske arbeidstakere

Norland i EBA peker på skolesystemet og fremhever viktigheten at man opprettholder og skaper nok utdanningsplasser også for framtiden.

«Vi ser ut ifra rapporten at tilfanget er der, så det er viktig at vi har kapasiteten i skolesystemet for det framtidige behovet.» Og han legger til. «Det er også viktig at vi gjennom Norsk Jernbaneskole tilrettelegger for mer fleksibilitet slik at man ikke risikerer lengre ventetid for å få på plass kapasiteten. «Bedre forutsigbarhet i kontraktene er viktig!» Hevder Paaske Gulbrandsen, og sier. «Da kan både virksomhetene og sektoren som helhet lettere se det samlede behovet for fagarbeiderkompetanse. Det er viktig at sektoren nå setter seg sammen og er enige om utfordringene.»

Les rapporten