Hjem Aktuelt Studenter innoverer på bransjens bærekraftutfordringer

Studenter innoverer på bransjens bærekraftutfordringer

Studenter ved NMBU og NTNU ble presentert for en rekke bærekraftutfordringer i samferdsels- og anleggbransjen. Sammen med bransjen tok de tak i de utfordringene studentene selv ønsket å løse.

Mesta, Konnekt og Grønn Anleggssektor inviterte studenter ved NMBU og NTNU til sustainnovation, en innovasjonskonkurranse. Med stort engasjement gikk studentene løs på utfordringer de selv ønsket å jobbe med. For å teste sine ideer og løsninger hadde de tilgang til veiledere fra Statens Vegvesen, Bane NOR, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Mesta og SINTEF.

– Det er imponerende å se hvordan studentene angriper problemene og kommer opp med spennende løsninger på en rekke bærekraftige utfordringer.

Silje Marie Rosenlund, Leder Bærekraft og Miljø i Mesta

Hver gruppe med studenter fikk i oppgave å ta fram en løsning de skulle legge fram i konkurranse med hverandre. Til slutt sto det igjen en vinner på hvert av studiestedene. Ved NMBU var det et konsept rundt håndtering av snøsmelting som trekk det lengste strået, mens på NTNU var det noen som ønsket å benytte fjernvarme til oppvarming av sporveksler

– Med kun få timer til rådighet er jeg imponert over hva studentene klarer å få til, sier Rosenlund. – Det var ingen enkel oppgave for juryen å kåre en vinner.

Innovasjonskonkurransen er en måte for samferdsels- og anleggsaktørene å møte studentene på. Endringene og utviklingen i samfunnet gir oss et stort behov for å tenke nytt. Det er en viktig oppgave å kunne skape engasjement og kompetanse blant de unge på bærekraft og innovasjon. Og for bransjen er det viktig å vise at man tar Bærekraft på alvor, for det krever studentene. I en undersøkelse gjennomført av Mesta sier 87 prosent studenter at det er viktig for dem at fremtidig arbeidsgiver har fokus på bærekraft.  Konnekt og Grønn Anleggssektors undersøkelse av kompetanse for grønn omstilling i samferdsel viser at både arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner ser behov for et tettere samarbeid med hverandre og mer kontakt mellom studenter og arbeidsgivere for å forsterke kompetanse spesifikt innen klima- og miljømessig bærekraft. Workshopen vil blant annet ta for seg hvordan slik samarbeid kan økes fremover.

Vinnergruppen fra NMBU
Vinnergruppen ved NTNU