Hjem Studentinnovasjon på vei og bane

Studentinnovasjon på vei og bane

Engage og Konnekt inviterte studenter til en idéworkshop hvor bærekraft og digitalisering sto i fokus når studentene skulle se nærmere på å finne sømløse overganger til jernbanen på knutepunkter og optimalisere datainnsamlingen av vegdata

Et 20-talls studenter var samlet hos Engage på NTNU for å gå løs på innovasjonsoppgavene sammen med mentorer fra Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Statens Vegvesen, Konnekt og Spark NTNU. Studentene ble delt inn i fire grupper hvor to av gruppene så nærmere på utfordringen

  • Hvordan kan vi optimalisere datainnsamlingen av vegdata og/eller analyseverktøy til prosjektering av nye veier, med ny teknologi?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for et mer autonomt og selvkjørende trafikkmønster?

De to andre gruppene fikk en oppgave innen bærekraft og jernbanen

  • Hvordan kan vi tilrettelegge for en mer sømløs overgang til jernbane ved knutepunktene (for person- og/eller godstrafikk)?
  • Hvordan kan vi ved bruk av nye teknologiske løsninger forme fremtidens knutepunkt?

Og vinneren er…

Med innovativ kløkt og kreativitet kom gruppene fram til imponerende teknologiske løsninger hvor gruppen «Waymaker» stakk av med prisen for beste løsning. «Waymaker» kom fram til en software-løsning som optimaliserer beslutningsgrunnlaget for bygging av ny veginfrastruktur. Softwaren sammenstiller en rekke data fra geologiskedata til trafikkdata mm, hvor du enkelt kan beregne alt fra utslipp, trafikkmønster og kost. Dette vil igjen gi et godt grunnlag for valg av vei og trasse i forbindelse med å bygge ny vei.

Viktig å engasjere studenter til innovasjon

Målet med idéworkshopen er å engasjere studentene i å se innovasjonsbehovet i samferdselssektoren.

– Aktørene i samferdselssektoren etterlyser en større kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap i industrien. De er avhengige av å få ansatte som kan tenke nytt. Det er viktig at studentene får innblikk i prosessene for innovasjon, sier leder for Konnekt Abdul Basit Mohammad. Han legger også til at:

­-Det at studentene, som i workshopene her, jobber tverrfaglig er viktig fordi ved å jobbe tverrfaglig kan man spille på hverandres kompetanse, noe som igjen tar fram nye innovative løsninger. Dette er det stort fokus på i hele sektoren.

Samarbeid med ENgage og Spark NTNU

Idéworkshopen ble holdt i samarbeid med Engage og Spark ved NTNU. Engage er Center for Engaged Education and Entrepreneurship og har som mål å løfte fram entreprenørskap blant studentene på høyere nivå og skape endringsagenter i alle sammenhenger. Spark NTNU stilte med rådgivere som veiledet gruppene gjennom dagen. Spark er en studentveiledningstjeneste for og av studenter og er tilknyttet Entreprenørskolen.