Hjem Konsekvenser av støy i friområder

Konsekvenser av støy i friområder

Finne ut om støy har betydning i friluftsområder

Konkrete oppgaver: Intervjue brukere av friområder for å finne ut om støy påvirker bruken av området. Mulige forslag til område: Østensjøvannet i Oslo, bøkeskogen i Larvik, Lågendeltaet ved Lillehammer.

Annen info: Studenten bør være lokalkjent og kan gjerne foreslå et støyutsatt friområde selv. Det er en fordel om studenten har noe kunnskaper om hvordan lyd beskrives. Vi foreslår passende litteratur så studenten kan samarbeide med akustikere. Studenten står fritt til å tilpasse metoder til egne interesser og det aktuelle området. OBS! Studenten bør starte tidlig på oppgaven, da det mange steder kan være gunstig å gjennomføre feltarbeid på sommeren. Studenten vil bli utrustet med en lydmåler som er enkel å bruke samtidig som den samler mye data. Vi hjelper til med analyse av støydata, det trenger ikke studenten å gjøre.

Kontaktperson

Sigmund Olafsen, Seniorforsker Akustikk Ph. D.

so@brekkestrand.no

TLF: 915 83 818