Hjem Lydlandskapet

Lydlandskapet

Beskrive opplevelsen av lydlandskapet med ord og sammenholde det med objektive mål. Bruk gjerne ord som (u)behagelig, aktiverende, stressende, høy (volum), ru, skarp, lys/mørk. Skriv ned dine umiddelbare opplevelser på stedet! Få med lyder som skiller seg ut.


Konkrete oppgaver: Sett deg ned et sted. Skriv ned hvordan du opplever lyden rundt deg mens du er der. Bli der i minst 30 minutter. Beskriv omgivelsene. Mål også lyden rett ved der du sitter, omfang av målinger kan være litt ulikt etter hvilket fag du skriver master i. Ta bilder hvis du får tillatelse. Gjenta dette på 10 steder.

Annen info: Anbefalt litteratur, «The Soundscape», R. Murray Schafer, spesielt side 123-202.


Passer for:

Masteroppgave (30 studiepoeng eller mer), Prosjektoppgave (5-10 studiepoeng). For prosjektoppgave holder det med å notere måledata for støy sammen med dine inntrykk fra stedet. Mulig som masteroppgave i akustikk, folkehelse eller miljøpsykologi. Det blir litt ulikt fokus avhengig av dine forkunnskaper og interesser.

Kontaktperson

Sigmund Olafsen, seniorforsker akustikk, Ph.D.

so@brekkestrand.no