Hjem Støy fra elektriske biler

Støy fra elektriske biler

Fortsette tidligere oppgaver om forskjell mellom elektriske og fossildrevne biler, David Norenius og Filip Wadman har tidligere arbeidet med dette i sin masteroppgave. Hensikten er å utforske hvordan resultater kan variere fra sted til sted. Registrerte spektra sammenlignes med spekter fra HB47.

Konkrete oppgaver: Måle støy fra enkeltpasseringer av elektriske og fossildrevne biler. Det gjøres med lydopptak med tetramik eller kunsthode. Dette gjøres med opptak i felt med Squadriga opptaker og avspilling i laboratorium. Målinger/opptak gjøres på flere steder med moderat trafikk, ca. 2000 biler/døgn. Analysen av opptakene gjøres med programmet Artemis. Det spilles av for minst 20 personer som skal rangere støy på en skala fra 0 til 10.

Annen info: Feltarbeid må gjøres i en større svensk eller norsk by, eller nærområdet for å få tilstrekkelig antall elektriske biler. Det er ønskelig at det gjøres på andre steder enn i Filip Wadmans masteroppgave på Chalmers våren 2023. Om opptaket gjøres med tetramik må også avspilling gjøres på Brekke & Strands kontor i Oslo. Om opptaket gjøres med kunsthode kan avspilling gjøres med hodetelefoner i Oslo, Trondheim eller Göteborg. Brekke & Strand vil bistå med statistisk analyse av sammenhengen mellom fysisk lyd og opplevd støy. Filip Wadman gjorde våren 2023 en liknende oppgave på Chalmers som dreide seg om forskjell mellom elektrisk drevne og fossildrevne biler. Brekke & Strand har en leilighet i Oslo der studenten kan bo i perioder hvis nødvendig.

Kontaktperson

Sigmund Olafsen, Seniorforsker Akustikk Ph. D.

so@brekkestrand.no

Tlf: 915 83 818