Hjem Aktuelt Vant «Sustainnovtaion 2023» -Vil redde dyrelivet langs toglinjer og veier

Vant «Sustainnovtaion 2023» -Vil redde dyrelivet langs toglinjer og veier

En internasjonal gruppe med studenter fra Narvik og UiT stakk av med en knepen seier i årets studentkonkurranse da finalen ble holdt hos Grønn Anleggssektor.

Med et konsept som bruker radiofrekvenser og AI ønsker studentene å forhindre dyrepåkjørsler, i sær langs toglinjer. Konseptet går ut på å sende ut forskjellige frekvenser i forkant av tog passeringer slik at dyrene trekker unna linja. Ved hjelp av AI kan man gjenkjenne dyret som beveger seg nær linjen slik at man sender ut riktig frekvens slik at dyret trekker seg unna.  

Konkurranse i Narvik

Studentgruppen kom fram til løsningen under årets Sustainnovation og konkurrerte mot fem andre lag på det arktiske universitetet i Narvik. Konnekt – Nasjonalt kompetansesenter for Samferdsel sto for arrangementet og hadde med Bane NOR, Narvik kommune og Statens Vegvesen. Studentene fikk høre fra bedriftene og kommunen om bærekraftsutfordringer de møter i hverdagen. Dette brukte studentene som inspirasjon gjennom workshopen når de skulle ta fram sine løsninger.

Vinnerne ved OsloMET vil gjenbruke vann

En tilsvarende workshop ble kjørt på OsloMET sammen med Statens Vegvesen, WSP, Bane NOR og Ruter. Her vant en gruppe som så nærmere på gjenbruk av overflatevann. De lagde et konsept rundt oppsamling av overskuddsvann til gjenbruk i grøntområder. Vi opplever mer og mer ekstremvær og det medfører kraftig nedbør i noen perioder, mens i andre perioder opplever vi tørke og vannrestriksjoner. Dette ønsket vinnergruppen på OsloMET å løse.

«Head-to-Head»

I år, som i fjor, fikk vinnergruppen fra UiT og OsloMET presentere konseptene sine for samferdselssektoren på Grønn Anleggssektor sitt arrangement. Og det hel ble avsluttet med at representantene fra samferdselssektoren stemte fram den beste løsningen. Og med ganske liten margin stakk gjengen fra Narvik av med seieren av «Sustainnovation 2023». Vinnergruppen får nå muligheten til å presentere konseptet sitt for ledelsen i WSP, hvor de også får mulighet til rådgivningen og veiledning.

Vi takker alle som har bidratt til årets Sustainnovation, og gleder oss til å kunne gjøre det igjen i 2024.

Petter Aanonsen