Hjem Fagseminar om nasjonale reisevaneundersøkelser

Fagseminar om nasjonale reisevaneundersøkelser

Seminaret er todelt:

  • Del 1: fagseminar om RVU
    • Brukerperspektiv
    • Planlegging av nasjonale reisevaneundersøkelser
    • Datainnsamlingsverktøy i nasjonale reisevaneundersøkelser
  • Del 2: Informasjon til markedet angående kommende anskaffelser knyttet til RVU

Det vil være mulig å følge innleggene digitalt, men ikke stille spørsmål eller delta i debatten: