Velkommen til ntpmetode

Samfunnsøkonomiske analyser er viktige for å lage gode beslutningsgrunnlag innen transportsektoren. De statlige transportvirksomhetene samarbeider om forutsetninger og metodikk for slike analyser. Virksomhetene ønsker å bidra til åpenhet om grunnlaget for de faglige anbefalingene.

Analyseområder

Beslutningsgrunnlagene og våre anbefalinger gjøres på bakgrunn av samfunnsøkonomiske analyser, transportanalyser og reisevaneundersøkelsen. Her kan du lese mer om disse områdene.

Et samarbeid på tvers av transportvirksomhetene

Dette nettstedet er et samarbeid mellom transportvirksomhetene Avinor, Bane Nor, Kystverket, Nye Veier, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Ntpmetode.no gir deg innsikt i de kunnskapsgrunnlagene og analyseverktøyene som utarbeides og videreutvikles på oppdrag fra transportvirksomhetene innenfor fagfeltene samfunnsøkonomi og transportananlyse.

Samarbeidspartnere