Hjem Aktuelt Transportmodelldager 19. og 20. juni

Transportmodelldager 19. og 20. juni

Tverretatlig arbeidsgruppe for person- og godstransport inviterer til transportmodelldager. Dette er åpent for alle som har interesse av det.

Sted: Bane NOR, Schweigaardsgate 33, Oslo

Meld deg på her: Transportmodelldag 2024 (office.com)

Persontransport 19. juni

Transportmodelldagen for persontransport varer fra 08:30 til 16:00 onsdag 19. juni. Innholdet i programmet er blant annet gjennomgang av det nasjonale og regionale modellsystemet, kalibrering av modeller, presentasjon av analyser og arealdataverktøyet.

Se fullstendig program.

Godstransport 20. juni

Transportmodelldagen for godstransport varer fra 08:30 til 15:00 torsdag 20. juni. Innholdet i programmet er blant annet den nasjonale godsmodellen, nytt i modellen, sammenheng mellom gods- og personmodellene, NOREG 2 og verifisering.

Se fullstendig program.