Hjem Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Rapportene og veilederne på denne siden er produsert av forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer for transportvirksomhetene i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan. Disse skal gi viktig innsikt for å sikre beslutningsrelevante, konsistente og sammenlignbare samfunnsøkonomiske analyser.

Samfunnsøkonomiske analyser

Her kan du lese mer om våre samfunnsøkonomiske analyser.

Rapporter og veiledere

Under finner du de mest relevante rapportene og veilederne som brukes i samfunnsøkonomiske analyser og et utvalg av rapporter og veiledere som tidligere er blitt brukt i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Lenker til andre relevante nettsider:

Samarbeidspartnere