Jernbanedirektoratet Metoder og standarder Samfunnsøkonomisk analyse

Samfunnsøkonomisk analyse

Jernbanedirektoratet gjør samfunnsøkonomiske analyser når vi utreder framtidige jernbaneprosjekter.

Jernbanedirektoratet arbeider for at det er de best tenkelige tiltakene på jernbanen som blir gjennomført. For å sikre dette bruker vi samfunnsøkonomiske analyser. Disse analysene inngår i et helhetlig og faglig beslutnings- og prioriteringsgrunnlag.

Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren er en faglig veileder som beskriver kvalitativt hvordan vi skal gjennomføre en analyse. Jernbanedirektoratet anbefaler at du følger de åtte arbeidsfasene i veilederen når du skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Veilederen er for deg som skal gjennomføre analyser innenfor jernbane- og kollektivtransport.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.