Hjem Godstransportmodeller

Godstransportmodeller

På denne siden finner du veiledninger og andre rapporter som er skrevet for å beskrive egenskaper, bruk, utvikling og evalueringer av nasjonal godstransportmodell. Modellen simulerer vareeiernes valg av transportmiddel på nasjonalt nivå. Dette er basert på minste motstands vei, ved at den velger den rimeligste transporttjenesten for en gitt forsendelse.

Nasjonal godstransportmodell

Her kan du lese en artikkel om hvordan nasjonal godstransportmodell fungerer og hvordan den brukes i våre analyser.

Rapporter og veiledere

Under finner du de mest relevante rapportene og veiledningene som er skrevet om godstransportmodellene som tidligere er blitt brukt i arbeidet med Nasjonal transportplan.

Lenker til andre relevante nettsider:

Samarbeidspartnere