Hjem Tilgang til eRoom

Tilgang til eRoom


Tilgang til eRoom «NTP Transportanalyser»

Send epost til: Oskar.kleven@vegvesen.no

Eposten skal ha følgende informasjon:

Firma:
Navn:
Mob.nr.:
Epost:

Personen som søker om tilgang til eRoom vil iløpet av 1-3 dager bli gitt tilgang av IT divisjonen i Statens vegvesen.