Hjem Reisevaneundersøkelsen

Reisevaneundersøkelsen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen gjennomføres kontinuerlig, med intervjuer tilnærmet hver dag gjennom hele året, hvert år, for å undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsen gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Her kan du lese mer om den nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Rapporter

Lenker til andre relevante nettsider:

Samarbeidspartnere