Hjem Aktuelt De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene

Reisevaneundersøkelsen 2022 for de sju største byregionene viser at hele 58 prosent på landsbasis tok bilen til jobb. Denne rapporten er en forenklet RVU-rapport for de største byregionene med tilleggsutvalg; Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Tromsøregionen. I rapporten finner du også grafiske resultater for de fire byvekstavtaleområdene.

Den høyeste bilførerandelen på arbeidsreiser finner vi i Nedre Glomma med 66 prosent, her finner vi også den laveste andelen av de som var fornøyd med kollektivtilbudet på 41 prosent. Til sammenligning hadde Oslo/Akershus den laveste bilførerandelen på arbeidsreiser med 38 prosent, der hele 80 prosent oppga god eller svært god tilgang til kollektivtilbudet.

Illustrasjon: Opinion AS

Det er Opinion AS som gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.