Hjem Aktuelt Fagseminar om nasjonal reisevaneundersøkelse

Fagseminar om nasjonal reisevaneundersøkelse

6. desember arrangeres det et fagseminar om RVU. Seminaret holdes av SINTEF i Trondheim, men er mulig å følge digitalt.

Seminaret er todelt:

  • Del 1: fagseminar om RVU
    • Brukerperspektiv
    • Planlegging av nasjonale reisevaneundersøkelser
    • Datainnsamlingsverktøy i nasjonale reisevaneundersøkelser
  • Del 2: Informasjon til markedet angående kommende anskaffelser knyttet til RVU

Det vil være mulig å følge innleggene digitalt, men ikke stille spørsmål eller delta i debatten.