Hjem Aktuelt NTP 2025-2036 Svar på oppdrag med frist 3. oktober 2023

NTP 2025-2036 Svar på oppdrag med frist 3. oktober 2023

Transportvirksomhetene har levert flere oppdrag med frist 3. oktober. Blant disse er det levert oppdatert tallgrunnlag til prioriteringsoppdraget og tverrsektorielle analyser.

Prioriteringsoppdraget hadde hovedfrist 31. mars 2023 og kan leses her:

Prioriteringsoppdrag

Nå har transportvirksomhetene blant annet levert oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser til prioriteringsoppdraget og tverrsektorielle analyser av konkurranseflater og avhengigheter mellom prosjekter, de fire byområdene og effektiv prising av transportmidler i byområder. Det er også levert en rekke oppfølgingsoppdrag og tilleggsoppdrag om blant annet teknologi, sosial dumping, bompenger og utslippsfrie anleggsplasser, innfasing av nullutslippskjøretøyer og vurderinger tilknyttet statlig tilskudd til store kollektivprosjekter.

Du kan lese svarene på felles leveranse for transportvirksomhetene og fra den enkelte transportvirksomhet her:

Svar på oppdrag med frist 3. oktober