Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Støtteordninger Støtteordning for godstransport etter brukollapsen på Dovrebanen

Støtteordning for godstransport etter brukollapsen på Dovrebanen

Samferdselsdepartementet har innført to støtteordninger for godsselskaper som har, eller har hatt, tap av inntekter som følge av brukollapsen på Dovrebanen. Støtten skal bidra til at togselskapene kan opprettholde trafikken så langt som mulig.

Hvem kan søke om støtten? 

Jernbaneforetak, slik de er definert i jernbaneforeskriften § 1-7, bokstav b, kan søke om støtte.  

For å kunne søke støtte må dere ha fraktet gods på Dovrebanen da broen kollapset 14. august 2023, og dere må ha hatt tap som følge av brukollapsen.  

Hvordan søker dere? 

Dere søker ved å fylle ut skjema, og sende inn nødvendig dokumentasjon til Jernbanedirektoratet.  

Støtteordninger for godstransport etter brukollapsen på Dovrebanen

Støtteordning for perioden 14.08.2023–13.02.2024

Den første støtteordningen dekker tapene for de første seks månedene etter at naturkatastrofen inntraff. I dette tilfellet seks måneder fra 14. august 2023, da Randklev bru kollapset. 

I søknaden må dere beregne og redegjøre for tapene knyttet til brokollapsen, slik at Jernbanedirektoratet kan realitetsbehandle søknaden. Retningslinjene for søknaden er basert på GBER art.50 og Samferdselsdepartementets spesifikasjoner.

Retningslinjer for støtteordningen

Støtteordning for perioden 14.02.2024–20.05.2024

Den andre støtteordningen dekker tapene for perioden etter GBER-ordningen til åpningen av Dovrebanen, altså 14. februar 2024–20. mai 2024. 

I søknaden må dere må beregne og redegjøre for tapene knyttet til brokollapsen, slik at Jernbanedirektoratet kan realitetsbehandle søknaden. Reglene er utarbeidet iht. § 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kapittel 6 i bestemmelser om økonomistyring i staten, samt avgjørelsen fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av 17. april 2024 (055/24/COL). Reglene skal håndheves i samsvar med forutsetningene lagt til grunn for ESAs avgjørelse.

Regler for støtteordningen

Hva er støtten basert på? 

Samferdselsdepartementet har bestemt at det settes av 120 millioner kroner til støtte for godsselskaper etter ekstremværet Hans i statsregnskapet for 2023 og 150 millioner kroner i statsregnskapet for 2024. Midlene skal dekke ordningen som gjelder 14. august 2023– 13. februar 2024 og ordningen fra 14. februar 2024 til åpning av Dovrebanen 20. mai 2024.   

Ødelagt Randklev bruFoto: Sigmund Korsgård, Bane NOR
Samferdselsdepartementet har innført to støtteordninger for godsselskaper som har, eller har hatt tap av inntekter som følge av brukollapsen på Dovrebanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.