Arendal stasjon med veterantog i anledning Arendalsuka 2019.

Arendalsbanen

Togene på Arendalsbanen kjøres som tilbringertog til alle togavgangene på Sørlandsbanen. I tillegg har banen en funksjon i lokaltrafikken i området. Banen følger fra Nelaug Nidelva sørover og går på en flott steinhvelvsbru over Bøylefossen og gjennom Froland og Blakstad til Rise. Fra Rise går banen rett østover gjennom Stoa ut til Arendal stasjon.

Njål Svingheim

Fakta om Arendalsbanen

  • Banelengde: 36,2 km
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 8
  • Tilknyttede baner: Sørlandsbanen

Arendalsbanen har på Nelaug forbindelser til alle fjerntogene på Sørlandsbanen med unntak av nattogene. I 1910 ble banen åpnet for trafikk under navnet Treungenbanen. Den gangen som en smalsporet bane for å gi forbindelser innover i landet fra Arendal. Første strekning var Arendal–Åmli i 1909 og i 1913 åpnet banen videre til Treungen i Telemark. Da Sørlandsbanen ble åpnet til Nelaug i 1935, ble Arendalsbanen omlagt til normalspor. Nord for Nelaug er den sju kilometer lange strekningen opp til Simonstad beholdt som sidespor. Togtrafikken på Arendalsbanen inngår i «Trafikkpakke sør» sammen med Sørlandsbanen og Jærbanen.

Modernisering

I 1996 ble strekningen Nelaug–Arendal åpnet for elektrisk drift. I 2008 åpnet en ny holdeplass på Stoa i Arendal. Holdeplassen ligger i et område med kjøpesentre og næringsvirksomhet. I 2008 fikk Arendalsbanen fjernstyring og automatisk togkontroll med hastighetsovervåking (FATC) i 2015.