Planovergang på Brevikbanen.

Brevikbanen

Brevikbanen er ti kilometer lang og går fra Myrane ved Porsgrunn til Ørvik ved Brevik. Opprinnelig gikk banen 1,5 kilometer lenger fram til Brevik stasjon. Ved dagens endepunkt på Ørvik er det sidespor til anlegget til Norcem og et en kilometer langt sidespor til Tangenkaia og Brevik havn.

Njål Svingheim

Fakta om Brevikbanen

  • Samlet banelengde: 10,03 km, inkludert sporet ned til Brevik havn
  • Elektrisk drift
  • Godstrafikk
  • Tilknyttede baner: Vestfoldbanen

Brevikbanen var opprinnelig en smalsporet sidebane til Vestfoldbanen. Siden slutten av 1960-tallet har banen kun hatt godstrafikk. Det går i dag kalktog i skytteltrafikk for Norcem på banen alle dager. I tillegg kjøres det godstog mellom Brevik havn og Alnabruterminalen i Oslo.

Sidesporet fra Ørvik og ned til Tangenkaia og Brevik havn ble åpnet i 1993, og erstatter den opprinnelige havnetilknytningen via Brevik stasjon.

I forbindelse med at Vestfoldbanen fikk nytt dobbeltspor fra Farriseidet ved Larvik i 2018, ble også strekningen fra Eidanger til der den gamle Vestfoldbanen møter den nye ved Myrane rett før Porsgrunn stasjon en del av Brevikbanen.