Drammenbanen og Askerbanen

Drammenbanen er 42 kilometer lang fra Oslo S til Drammen. Hele banen har dobbeltspor. På strekningen mellom Lysaker og Asker er det bygget to nye spor i tillegg for bedre kapasitet og høyere hastighet. De to nye sporene benevnes Askerbanen.

Fakta om Drammenbanen og Askerbanen

  • Banelengde: 41,66 km (Oslo S–Drammen, via Askerbanen: 40,03 km)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 16
  • Elektrisk drift
  • Person- og godstrafikk
  • Godsterminal: Drammen (flere terminalspor fra Brakerøya, Holmen og Drammen st.)
  • Dobbeltspor
  • Tilknyttede baner: Spikkestadbanen, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen

Kristiania–Drammenbanen er det opprinnelige navnet på den smalsporede banen fra Oslo V til Drammen som ble åpnet i 1872. Banen ble normalsporet i 1920, fikk dobbeltspor til Sandvika i 1922, til Asker i 1955, til Brakerøya i 1973 og helt til Drammen i 1996. Den største linjeomleggingen kom i 1973 i forbindelse med åpningen av Lieråsen tunnel. 

Vest for Asker gikk Drammenbanen opprinnelig gjennom Heggedal, Røyken og Lier, en strekning som ble erstattet av Lieråsen tunnel i 1973. Dette forkortet banen med 12,5 kilometer. De første 13 kilometerne (fram til Spikkestad) av den opprinnelige strekningen er beholdt for lokaltrafikk under navnet Spikkestadbanen.

Åpningen av Oslotunnelen i 1980 knyttet sammen det norske jernbanenettet gjennom Oslo og åpnet for et helt nytt trafikkmønster.

Trafikk og standard

Drammenbanen og Askerbanen er blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av flere lokaltogpendler på Østlandet, av intercitytogene til og fra Vestfold, samt av fjerntog til og fra Bergens- og Sørlandsbanen. I tillegg kommer godstrafikken til Drammen, Sørlandet og noen av Bergensbanens godstog. På den nye Askerbanen (åpnet 2005–2011) tillater banestandarden 160 kilometer i timen, mens hastigheten fra Asker til Brakerøya ved Drammen hovedsakelig er 130 km/t. Den gamle Drammenbanen har en hastighetsstandard på fra 80 til 130 km/t. Det kjøres i 2018 lokal- eller intercitytog mellom Drammen og Oslo fem ganger i timen. Fra Asker kommer i tillegg lokaltogene Spikkestad–Asker–Lillestrøm og Asker–Kongsvinger. De mange togavgangene på Drammenbanen har også medført en kraftig økning i passasjertallene på strekningen.

Flytoget har Drammen som endestasjon for sine tog til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen med tre avganger i timen. I perioden 2017–2021 ble Lieråsen tunnel gjenstand for betydelig modernisering og oppgradering med nye spor, nytt kontaktledningsanlegg og ikke minst betydelig fjellsikring av hele tunnelen.

Den gamle Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika via Høvik ble ferdig modernisert i 2015 med blant annet nytt vendeanlegg på Høvik og ny Høvik stasjon. Drammen stasjon bygges nå ut i forbindelse med intercityutbyggingen på Østlandet. Stasjonen vil få nye plattformer, adkomster og økt kapasitet. Fram til dette er fullført vil kapasiteten på Drammen stasjon være begrenset og flere tog vil vende på Brakerøya stasjon.

Drammenbanen Lier stasjonFoto: Njål Svingheim
Lier holdeplass, Drammenbanen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.